skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30 października 2023 r. sygn. akt: I C 269/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (umowa WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powoda 211 505,21 PLN i 47 647,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621