skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 30 października 2023 roku sygn. akt: I C 3254/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem USD jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 280 222,73 zł i na rzecz powoda 280 222,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Pozew został złożony w lipcu 2023 r. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621