skip to Main Content

wyrok przeciwko ING

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 22 listopada 2023 r. sygn. akt: I ACa 392/22 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. w zasadzie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie  sygn. akt: I C 266/21, który unieważnił umowę kredytu frankowego, uwzględnił zarzut potrącenia kwoty wypłaconego kredytu i zasądził na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621