skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 listopada 2023 r. sygn. akt: I C 1972/23 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 137 291,57 zł i 67 157,32 chf wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 17 274 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621