skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 07 listopada 2023 r. sygn. akt: I C317/23 wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powodów kwotę 18 950,73 CHF i 1935,88 zł oraz dodatkowo na rzecz powódki kwotę 25 787,28 CHF i 953,97 zł i na rzecz powoda kwotę 25 787,28 CHF i 953,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621