skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 r. sygn. akt: I C 3372/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (umowa BZ WBK)  i zasadził na rzecz powódki kwotę 240 747,12 zł wraz z odsetkami z kosztami procesu w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621