skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 19 grudnia 2023 r. sygn. akt: I ACa 462/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z 10 maja 2022 r. sygn. akt: I C 371/20 w ten sposób, że unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powodów kwotę 273 995,08 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23.06.2020 r. oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621