skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank I C 3660/22

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 13 marca 2024 roku sygn. akt: I C 3660/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 456 228 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621