skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. akt: I C 1521/23

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 26 marca 2024 r. sygn. akt: I C 1521/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (Nordea Habitat) i zasądził na rzecz powodów kwotę 165 704 PLN i 426,64 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 11 834 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621