skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I C 4960/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 4960/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił na posiedzeniu niejawnym nieważność umowy kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 172 527,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 6434 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621