skip to Main Content

cofnięcie apelacji przez Millennium

Bank Millennium cofnął apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu sygn. akt: I C 456/22 z 09 listopada 2023 r. Tym samym uprawomocnił się wyrok oddalający roszczenie banku o zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu i waloryzację. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621