skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 1481/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa Polbank) i zasądził na rzecz powodów kwotę 70 780, 98 PLN oraz 20 436,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621