skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 1419/22 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 279 849,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621