skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 06 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 282/22 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 7327,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie po założeniu przez bank zarzutu potrącenia kwoty kredytu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621