skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 05 września 2023 r. sygn. akt: I C 867/21 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 193 730,25 zł oraz na rzecz powoda kwotę 106 123,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621