skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 września 2023 r. sygn. akt: I C 3306/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 302 798,09 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621