skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 października 2022 r. sygn. akt: I C 359/20 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 99 544,61 zł i 69 659,01 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621