skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen II C 1212/23

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r. sygn. akt: II C 1212/23 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego w EURO i zasądził na rzecz powodów kwotę 425 672,04 oraz 5053,47 EURO wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 868 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621