skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium I C 2119/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 01 marca 2024 roku sygn. akt: I C 2119/23  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego we frankach jest nieważna w całości i zasądził na rzecz powódki  kwotę 41 273,95 zł i 28 237,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26.04.2023 r. oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6414  zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621