skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 16 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 530/20 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 86 759,23 zł oraz ustalił nieważność aneksu do umowy EKSTRALOKUM i zasądził na rzecz powodów kwotę 26 909,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621