skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 05 grudnia 2023 r. sygn. akt: I C 978/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 15 317, 19 CHF  wraz z kosztami procesu w kwocie łącznej 9 134 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621