skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 2222/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 234 055,28 PLN oraz 11 748,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621