skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 2249/21 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 151 719, 13  PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6451 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621