skip to Main Content

wyrok przeciwko DNB Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 01 lutego 2023 r. sygn. akt: I ACa 380/22  co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 grudnia 2021 r. sygn. akt: XXVIII C 4468/21 w sprawie przeciwko DNB Bank S.A., który ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwoty 70 090,30  PLN oraz 215 797,44 CHF. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów postępowania w kwocie 8100 zł.   Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621