skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 1098/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu „Własny kąt hipoteczny” oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 224 638,14 zł   wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621