skip to Main Content

oddalono powództwo banku o waloryzację

Sąd Okręgowy w Sosnowcu wyrokiem z dnia 09 listopada 2023 r. sygn. akt: I C 456/23 w sprawie z powództwa banku Millenium przeciwko kredytobiorcom frankowym o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ewentualnie waloryzację  oddalił powództwo i zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania w kwocie 5400 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621