skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 31 października 2023 r. sygn. akt: I C 133/23 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w sprawie kredytu frankowego, który został spłacony zasądził na rzecz powodów kwotę 15 818,87 zł oraz 72 749,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621