skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 roku sygn. akt: I C 1455/23 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego we frankach jest nieważna w całości i zasądził na rzecz powodów kwotę 95 602,95 zł i 58 967, 79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621