skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 13 października 2021 r. sygn. akt: I C 2642/20 w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powódki kwotę 118 525,19 PLN oraz 63 494,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621