skip to Main Content

wyrok przeciwko DNB Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 06 grudnia 2021 r. sygn. akt: XXVIII C 4468/21 w sprawie przeciwko DNB Bank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 70 090,30  PLN oraz 215 797,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621