skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 252/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 204 801,74 zł i 6 499,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621