skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt: I C 223/21  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt EKSTRALOKUM i zasądził na rzecz powodów kwotę 170 713, 36 PLN oraz 33 975, 18 CHF oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621