skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 28 września 2022 r. sygn. akt: I C 1353/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powodów kwoty 155 533, 81 PLN oraz 30 031, 90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 800 zł w związku z nieważnością umowy kredytu WŁASNY KĄT HIPOTECZNY. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621