skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 98/22  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz na rzecz powódki kwoty 15 587,11 PLN i 12 958,01 CHF oraz na rzecz powoda kwoty 15 587,11 PLN i 12 958,01 CHF oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621