skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 r. sygn. akt: I ACa 1350/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 17 sierpnia 2021 r. I C 588/20, który zasądził na rzecz powodów 114 461,67 zł w związku z nieważną umową kredytu. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621