skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 06 lutego 2024 r. sygn. akt: XXVIII C 11225/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa Fortis) i zasądził na rzecz powodów kwotę 131 683,59 PLN i 118 123,94 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621