skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem z dnia 22 stycznia 2024 roku sygn. akt: I C 1078/22 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 178 550,79 zł i 30 346,49 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621