skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank w upadłości

Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał w dniu 07 lutego 2024 r. wyrok częściowy gdzie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. (obecnie w upadłości) od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 25 lutego 2022 r. sygn. akt: I C 289/21 ustalającego nieważność umowy kredytu. Sąd Apelacyjny nie orzekał w zakresie zapłaty bowiem roszczenie to jako pieniężne zostało zgłoszone do masy upadłości. Jest to niezwykle ważny wyrok bo syndyk masy upadłości wnosi o zawieszanie spraw przeciwko upadłemu bankowi.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621