skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 2135/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 93 524,69 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621