skip to Main Content

wyrok przeciwko BOŚ sygn. V ACa 621/22

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 13 maja 2024 r. sygn. akt: V ACa 621/22 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska  S.A. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku i zasądził kwoty 169 890,21 zł oraz 56 115,77 USD wraz z odsetkami oraz oddalił apelacje banku co do nieważności umowy. Sąd zasądził zwrot 17 200 zł tytułem kosztów postępowania.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621