skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 14 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 712/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu „Własny kąt hipoteczny” oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 171 272, 71 PLN   wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621