skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH sygn. I C 3384/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10  kwietnia 2024 roku sygn. akt: I C 3384/23  w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  (GE Money Banku) jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 308 631,24 zł i 16 280 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621