skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 14 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 450/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powoda 158 341,27 PLN i 91,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6417 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621