skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 23  stycznia 2024 r. sygn. akt: I C 1041/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powodów kwotę 262 605,66  zł i 846,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621