skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 18 stycznia 2024 r. sygn. akt: I C 927/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 746 410,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621