skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH sygn. I C 493/24

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 08 kwietnia 2024 roku sygn. akt: I C 493/24 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  (GE Money Banku) jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 91 499,94 zł i 41 148,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621