skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I C 1435/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 09 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 1435/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 254 873,76 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 11 851 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621