skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 sierpnia 2021 roku sygn. akt: I C 567/20 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego (z 2005 r.) dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od strony pozwanej mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 79.004,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i kwotę 12.138,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk.

Call Now Button+48 693 408 621