skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 774/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 135 720,52 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621