skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r. sygn. akt: I C 130/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 238 650,64 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Roszczenie wynika z dwóch nieważnych umów kredytu indeksowanych kursem CHF (GE Money Bank S.A.) w całości spłaconych przed wniesieniem sprawy do Sądu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621